Aby Vaše vozidlo správně a hlavně včas brzdilo, o to se stará brzdový systém, jež pomáhá bezpečně dopravit Vás a Vaše vozidlo do místa určení.

Brzdový systém není jen kotouč, buben a brzdové obložení. Je to soustava trubiček a hadiček, které vedou ke každému kolu, kam rozvádí brzdovou kapalinu, která tlačí na brzdové pístky a páky při sešlápnutí pedálu, posilovač brzd, brzdová lanka, třmeny, …

Jelikož jde o jednu z hlavních částí vozidla, které jsou potřeba pro bezpečnou jízdu, není radno kontrolu tothoto systému zanedbávat.

 

Jak už bylo napsáno výše. Kontrola brzdového systému je velmi důležitá. Je potřeba mít na paměti, že brzdový systém je u vozidel s automatickou převodovkou namáhán o něco více než u vozidel s manuální převodovkou. Kontrola stavu opotřebení brzdových kotoučů a brzdového obložení je jen prvním krokem. Následuje kontrola stavu chodu brzd, zda nezadrhávají pístky, kontrola prachovek pístků, zda nejsou protrhnuté, což by mělo za následek jejich zanášení prachem a dalšími nečistotami, s následným snížením jejich účinnosti a v nejzazším případě i jejich zablokování a tedy nesprávnou funkci brzd, která může přímo ovlivnit vaši bezpečnost.

Dalším místem, kterému musí být věnována pozornost je stav gumových hadiček, kterými je přiváděna brzdová kapalina. Zda nejsou popraskané, nebo jinak poškozené. Prasknutí byť jediné hadičky má za následek razantní pokles tlaku kapaliny v brzdovém systému a tím prakticky okamžitě vozidlo přichází o brzdný účinek kapalinové soustavy a jako jediná možnost zůstává mechanická ruční brzda (pokud ve vozidle je).

Dalším faktorem ovlivňující efektivitu brzdové soustavy je její náplň, tedy brzdová kapalina. Brzdová kapalina má za úkol rozvádět sílu od hlavního brzdového válce k jednotivým kolům. Je tedy jasné, že pokud s ní není něco v pořádku, pak vzniká problém. Funkce brzdové kapaliny je často podceňována, stejně jako její kontrola. Základní kontrola brzdové kapaliny přitom zabere pár minut. Co se vlastně kontroluje? Brzdová kapalina pohlcuje vlhkost z ovzduší. Čím více vlhkosti do sebe pohltí, tím více se snižuje její účinost. Kontroluje se tedy obsah vody v brzdové kapalině. Výrobce zpravidla udává interval výměny brzdové kapaliny 2 roky.

 

Pravidelná kontrola celého brzdového systému je tedy základem bezpečné jízdy a neměla by se podceňovat. Pokud si neste jisti, zda a kdy byla vaše brzdová soustava kontrolována, rádi Vás uvítáme v našem servisu na pravidelné prohlídce.

Petr Macík
Havlíčkova 508, 691 83, Drnholec
IČ: 87020343

Adresa autoservisu
Brněnská 213, 696 11, Mutěnice
Číslo provozovny: 1005700362