Dalšími součástmi vozidla, která ovlivňují jeho chod a komfort jsou filtry. Podle použití můžeme rozdělit filtry na tři kategorie:

 

– Palivové filtry

– Olejové filtry

– Vzduchové a kabinové filtry

 

Palivové filtry a rozdíly výměny u dieslových a benzínových motorů:

Rozdílem u těchto filtrů je interval jejich výměny. Zatím co u dieslových motorů výrobce předepisuje výměnu po 60.000 km, u benzinových motorů zpravidla interval uveden není. Není to ale tím, že by vydržel všechno a není ho potřeba měnit, ale tím, že nároky na ně nejsou tak vysoké. S ohledem na kvalitu pohonných hmot je interval výměny naftového filtru 60.000 km dostačující. Ovšem objevují se i názory, že je dobré tento interval zkrátit s ohledem na možnost čerpání nekvalitní nafty, kčož je zapříčiněno nedostatkem kontroly paliv. To bychom ale zabíhali do polemiky a diskusí, což není náš cíl. Nicméně jak jsme uvedli, tak naftový filtr by se měl měnit po ujetí 60.000 km.

Benzínový filtr se zpravidla mění v mnohem delším intervalu, ale dobré je ho vyměnit i v příadě, že vaše vozidlo dlouho stálo (rok nebo více) a když kupujete vozidlo z autobazaru (což platí obecně o všech filtrech, pokud nejsou prokazatelně vyměněny za nové).

 

Olejové filtry:

Olejové filtry se mění současně s výměnou oleje. Pokud by se filtr nevyměnil, znehodnotil by se nový olej vmícháním zbytků starého oleje z filtru a také jeho prostupnost není taková, jakou byste od něj očekávali, tedy jeho účinek je mnohem nižší, čímž je snížena nejen jeho životnost, ale i životnost a vlastnosti nového oleje.

 

Vzduchové a kabinové filtry:

Do válců je potřeba vhánět palivo v určitém poměru se vzduchem. Aby se zajistila jeho čistota a předešlo se zanášení válců a sacího a výfukového potrubí, je vzduch filtrován za přívodem sacího potrubí přes velký vzduchový filtr. Zanesený vzduchový filtr omezuje nasávání vzduchu do motoru a tím neblaze ovlivňuje jeho výkon a spotřebu. Obecně se doporučuje provádět výměnu jednou ročně nebo při výměně oleje. Stejně jako ostatních filtrů, je vzduchových filtrů více druhů, s různou prostupností a technologií. Existují i filtry, které se nemusí měnit, stačí je pouze podle návodu výrobce vyprat a mohou se znovu použít při zachování kvality a prostupnosti. Tyto filtry jsou ale mnohem dražší než klasické.

Kabinový filtr, jak název napovídá, slouží k filtraci vzduchu, přivedeného do prostoru pro cestující, tedy do kabiny. I zde narazíme na množství různých filtrů. Od běžných po filtry s přísadou uhlíku, pylové filtry, … Stačí si jen vybrat. Potřeby zákazníka jsou u nás na prvním místě.

Petr Macík
Havlíčkova 508, 691 83, Drnholec
IČ: 87020343

Adresa autoservisu
Brněnská 213, 696 11, Mutěnice
Číslo provozovny: 1005700362