MOTOROVÝ OLEJ

 

Motor je hlavní částí pohonu vozidla a jako takový sestává ze spousty pohyblivých dílů, které jsou namáhány nejen mechanicky, ale i tepelně a proto je potřeba mu věnovat patřičnou pozornost a péči, aby nám dlouho a efektivně sloužil.

 

Jaká je tedy funkce oleje v motoru? Jeho základní funkcí je snižování tření mezi jednotlivými k sobě přiléhajícími pohyblivými součástmi, aby nedocházelo k jejich obrušování, nadměrnému tření nebo dokonce zadření. Z tohoto důvodu je potřeba dbát na dobrý stav olejové náplně motoru, správnou hladinu, ale i kvalitu.

 

Další funkcí oleje je přenos tepla a tedy spolu s chladicí kapalinou i chlazení motoru. S tepelným namáháním motoru souvisí i snižování kvality oleje. Motor, který pracuje neustále v optimální teplotě a plném provozu zatěžuje olej mnohem méně než motor, který pracuje při nízkých pracovních teplotách s častými přestávkami. Proto je více namáhán olej v městském provozu, při častých jízdách na krátké vzdálenosti a zváště pak při nepříznivých klimatických podmínkách v zimě a v době, kdy je motor při přestávkách v provozu podchlazený. Co také úplně nesvědčí motoru osobního automobilu je delší jízda “na plný plyn”, jízda s přetíženým vozidlem nebo častá jízda se zatíženým vozíkem, kdy je řidič nucen často podřazovat na nižší rychlostní stupeň.

 

Nikoliv nepodstatným vlivem kvality oleje je celkový mechanický stav motoru, elektroniky a přílušenství. Tedy stav zapalovacích svíček, opotřebení pístních kroužků a s tím související pronikání oleje do spalovacího prostoru, kde se společně s palivem spálí a nečistoty, které takto vzniknou se poté usazují na stěnách válců a pronikají zpět do oleje. S tím souvisí i chyba, kterou často majitelé vozů dělají. Motor jim “žere” a pálí olej (což i zkušený motorista, nejen technik, může poznat na barvě a zápachu splodin, či při pohledu na barvu a způsob opálení zapalovacích svíček) a nabývají pak mylně dojmu, že doléváním se olej obnovuje a není tak třeba jeho výměna. Toto je mylná představa, která přispívá pouze ke špatnému stavu motoru a ke zhoršení vlastností oleje, neboť nečistoty, které v oleji jsou, se usazují u dna motoru a při nastartování se rozdmýchají v oleji a snižují tak jeho základní účel, tedy snižování tření neboť tyto částečky naopak tření zvyšují. Proto je potřeba se pídit po zdroji úniku oleje. Je možné řici, že pokud je únik zapříčiněn špatným těsněním motoru a vytékáním oleje mimo, pak problém není až takový, nicméně pro správnou funkci, bezpečnost a ekologický i ekonomický provoz, by měla být tato závada samozřejmě také odstraněna.

 

Další možností kam olej může mizet, aniž by vytékal ven z motoru je jeho prosakování přes těsnění do kanálového rozvodu chladicí kapaliny. S tím souvisí i mizení chladicí kapaliny naopak do oleje. Pokud k tomuto dochází, pak je potřeba provést výměnu těsnění, neboť ani jedno není pro motor a jeho chlazení dobré (ani olej v chladicí kapalině, ani chladicí kapalina v oleji).

 

Pokud tedy máte problémy s mizením oleje či chladicí kapaliny, přijeďte nás navštívit. Rádi se postaráme o to, aby vaše auto šlapalo jak má.

 

Cena výměny motorového oleje se liší dle typu vozidla a objemu olejové náplně.

PŘEVODOVÝ OLEJ

 

Převodovka a převodové soukolí je další důležitou součástí vozidla, které zajištuje mechanický převod síly z motoru na poháněné nápravy vozidla a jeji stav má vliv na efektivitu, kvalitu a komfort jízdy.

Často se můžeme setkat s informacemi, že olej v převodovce je doživotní… No. Do přesného časového nebo kilometrového údaje to má daleko a tak bychom zde rádi uvedli, jak to vlastně s těmi převodovými oleji je.

Doživotní v podstatě podle dostupných údajů znamená doživotní čas převodovky. Nikoliv majitele nebo řidiče vozidla. Obecně se má za to, že výměna převodového oleje by měla u starších převodovek následovat po ujetí 30.000km a u novějších po 60.000km. Stav oleje v převodovce ovlivňují jiné vlivy než je tomu u motorového oleje, nicméně když vezmeme v potaz, že skladovatelnost a použitelnost převodového oleje v originálním obalu je časové omezena, pak je logické, že jeho vlastnosti po 10ti letech provozu ve vozidle, které třeba ujede jen 15.000km také nebude zrovna nejlepší.

Proto se obecně jako nejzazší termín výměny převodového oleje doporučuje lhůta 4 roky. A to jak u automatických, tak i u manuálních převodovek.

Ovšem ne všichni výrobci vozidel staví na tom, že převodový olej je doživotní a proto v technických datech k vozidlu lze nalézt i tyto doporučené výměnné intervaly.

Výměny oleje u převodovek můžeme rozdělit na dvě kategorie podle požadavků zákazníka.

– A to na jednoduchou výměnu oleje, kdy je vypuštěn přes vypouštěcí šroub a následně je převodovka naplněna novým.

– A na kompletní výměnu oleje, kdy je olej vypustěn nejen přes vypouštěcí šroub, ale je sejmuta vana převodovky, následuje proplach, výměna těsnění, filtru a znovunaplnění novým olejem. Tato možnost je časově, materiálně i finančně náročnější, nicméně jde o výměnu, po které máte jstotu, že převodovka bude dále kvalitně a spolehlivě pracovat a její životnost se prodlouží.

Dalším faktorem (mimo stav oleje), který ovlivňuje komfort řazení je mechanický stav součástí převodovky. Popsat všechny možné závady a příčiny diskomfortu řazení by bylo na další obsáhlejší článek a proto pokud máte nějaké potíže s řazením, nebojte se na nás obrátit a navštívit nás v našem servisu, kde provedeme konzultaci, analýzu a návrh řešení vašeho problému.

Cena výměny převodového oleje se liší dle typu vozidla, druhu výměny a objemu olejové náplně.

OSTATNÍ SOUKOLÍ

 

Diferenciál je zařízení, jehož účelem je rozložení přenášeného kroutícího momentu ze vstupní hnací hřídele na dvě výstupní hřídele, v klasickém případě je to 50:50. S postupem času se systém přenášení této síly značně měnil a dnes je tedy možné pomocí technických řešení a elektronického řízení diferenciálu, přenášet na každé kolo vozidla hnací sílu různé intenzity. Správná funkce je tedy důležitá pro správný chod pohonu, přilnavost pneumatik k vozovce a celkově pro bezpečnost jízdy.

Interval výměny nebo kontroly oleje v diferenciálu je nejčastěji stanovena na 1 rok nebo 30.000km (podle toho, co příjde dříve). Někteří výrobci také doporučují v polovině této doby provést kontrolu stavu a naplnění oleje.

 

Závady diferenciálu (a s ím spojených technických součástí vozidla jako je jeho uložení, kardan, …) se nejčastěji projevují nepříjemným boucháním nebo klepáním v podvozku, vibracemi v určitých otáčkách motoru a při záběru (zvýšeném výkonu při sešlápnutí plynového pedálu). Obecně pro všechna vozidla platí, že pokud se objeví zvuk, který tam dříve nebyl, návštěva servisu je nejlepším řešením.

 

Abyste usnadnili odhalení závady a snížili čas vynaložený pro její odhalení, je dobré zjistit co nejvíce informací o závadě. Kdy a v jaké rychlosti se projevuje, při jakých otáčkách, zda při jemném nebo plně sešlápnutém plynu, při rozjíždění, jízdě z kopce nebo do kopce, apod. Všechny tyto informace napomohou k rychlému odhalení závady a efektivní opravě.

 

Máte-li tedy podobý problém s Vašim vozidlem nebo chcete-li takovým problémům předcházet, rádi Vás přivítáme v našem autoservisu na pravidelných kontrolách.

 

Cena výměny oleje v doferenciálu se liší dle typu vozidla a objemu olejové náplně.

Dalšími součástmi vozidla, která ovlivňují jeho chod a komfort jsou filtry. Podle použití můžeme rozdělit filtry na tři kategorie:

 

– Palivové filtry

– Olejové filtry

– Vzduchové a kabinové filtry

 

Palivové filtry a rozdíly výměny u dieslových a benzínových motorů:

Rozdílem u těchto filtrů je interval jejich výměny. Zatím co u dieslových motorů výrobce předepisuje výměnu po 60.000 km, u benzinových motorů zpravidla interval uveden není. Není to ale tím, že by vydržel všechno a není ho potřeba měnit, ale tím, že nároky na ně nejsou tak vysoké. S ohledem na kvalitu pohonných hmot je interval výměny naftového filtru 60.000 km dostačující. Ovšem objevují se i názory, že je dobré tento interval zkrátit s ohledem na možnost čerpání nekvalitní nafty, kčož je zapříčiněno nedostatkem kontroly paliv. To bychom ale zabíhali do polemiky a diskusí, což není náš cíl. Nicméně jak jsme uvedli, tak naftový filtr by se měl měnit po ujetí 60.000 km.

Benzínový filtr se zpravidla mění v mnohem delším intervalu, ale dobré je ho vyměnit i v příadě, že vaše vozidlo dlouho stálo (rok nebo více) a když kupujete vozidlo z autobazaru (což platí obecně o všech filtrech, pokud nejsou prokazatelně vyměněny za nové).

 

Olejové filtry:

Olejové filtry se mění současně s výměnou oleje. Pokud by se filtr nevyměnil, znehodnotil by se nový olej vmícháním zbytků starého oleje z filtru a také jeho prostupnost není taková, jakou byste od něj očekávali, tedy jeho účinek je mnohem nižší, čímž je snížena nejen jeho životnost, ale i životnost a vlastnosti nového oleje.

 

Vzduchové a kabinové filtry:

Do válců je potřeba vhánět palivo v určitém poměru se vzduchem. Aby se zajistila jeho čistota a předešlo se zanášení válců a sacího a výfukového potrubí, je vzduch filtrován za přívodem sacího potrubí přes velký vzduchový filtr. Zanesený vzduchový filtr omezuje nasávání vzduchu do motoru a tím neblaze ovlivňuje jeho výkon a spotřebu. Obecně se doporučuje provádět výměnu jednou ročně nebo při výměně oleje. Stejně jako ostatních filtrů, je vzduchových filtrů více druhů, s různou prostupností a technologií. Existují i filtry, které se nemusí měnit, stačí je pouze podle návodu výrobce vyprat a mohou se znovu použít při zachování kvality a prostupnosti. Tyto filtry jsou ale mnohem dražší než klasické.

Kabinový filtr, jak název napovídá, slouží k filtraci vzduchu, přivedeného do prostoru pro cestující, tedy do kabiny. I zde narazíme na množství různých filtrů. Od běžných po filtry s přísadou uhlíku, pylové filtry, … Stačí si jen vybrat. Potřeby zákazníka jsou u nás na prvním místě.

Petr Macík
Havlíčkova 508, 691 83, Drnholec
IČ: 87020343

Adresa autoservisu
Brněnská 213, 696 11, Mutěnice
Číslo provozovny: 1005700362